Гарантії від Забудовника!

Під словами «До 10 років гарантії від Забудовника на об’єкт» слід розуміти наступне:


Гарантія починає свій перебіг з дня введення об’єкту в експлуатацію, та встановлюється на наступні строки:

Гарантії не розповсюджуються на: 

- випадки природного зносу об’єкта або його частини;
- неправильної його експлуатації власниками та/або співвласниками окремих житлових та/або нежитлових приміщень в об’єкті;
- неналежного ремонту об’єкта, який здійснено власниками та/або співвласниками окремих житлових та/або нежитлових приміщень або залученими ними третіми особами;
- випадки протиправної поведінки третіх осіб та/або власниками та/або співвласниками окремих житлових та/або нежитлових приміщень, яка призвела до погіршення стану обладнання та/або матеріалів, які використовуються при будівництві та спорудженні об’єкту;
- будь-які надзвичайні події, які виникають без вини Забудовника, поза його волею або які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів.

<< до списку новин